HostMem 洛杉矶亚洲优化线路 CN2GT 1g内存 60g硬盘 年付12.99刀

HostMem 是一家成立于2019年的 VPS 商家,主要销售洛杉矶 VPS 及独立服务器。HostMem 走技术流路线,自行开发了duduVM 面板,支持购买服务可视化。该商家应该是国人商家,与狗云后台界面几乎一致,也分为动态自定义 VPS 和经典 VPS 产品系列。HostMem VPS 全部走使用亚洲优化线路,走 CN2 GT 线路,价格也非常实惠,典型的月付1刀商家。

HostMem 洛杉矶亚洲优化线路 CN2GT 1g内存 60g硬盘 年付12.99刀插图

经典套餐

HostMem 好几个经典套餐都已经告罄,一旦有买家不续期,会释放出来购买。所以大家可以经常关注该商家。

la.storage

 • 2048MB RAM
 • 2x vCPU
 • 240GB HDD
 • 4000GB 流量
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 2x IPv6
 • KVM/duduVM
 • $36.00/year
 • [ORDER]
la.hdd.1g

 • 1024MB RAM
 • 1x vCPU
 • 60GB HDD
 • 1000GB 流量
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 2x IPv6
 • KVM/duduVM
 • $12.99/year
 • [ORDER]
la.hdd.2g

 •  2048MB RAM
 • 1x vCPU
 • 80GB HDD
 • 1000GB 流量
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 2x IPv6
 • KVM/duduVM
 • $16.99/year
 • [ORDER]
la.low-end

 • 1024MB RAM
 • 1x vCPU
 • 60GB HDD
 • 1000GB 流量
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 2x IPv6
 • KVM/duduVM
 • $9.99/year
 • [ORDER]

IPv6套餐

该套餐只支持 IPv6,价格非常之便宜,如果有 IPv6 VPS 需求的童鞋可以考虑。

la.only.v6

 • 1024MB RAM
 • 1x vCPU
 • 20GB HDD space RAID-10
 • 1000GB transfer/mo
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv6
 • KVM/duduVM
 • $6.99/year
 • [ORDER]

优惠码

半价优惠码:off40  只能在动态服务器使用哦。

线路测试

Test IPv4: 64.188.14.148 (Asian optimization)
Test IPv6: 2607:fcd0:fa80:2a11::1
Test file: https://la-qn.lg.hostmem.com/100MB.test
Looking glass: https://la-qn.lg.hostmem.com/

未经允许不得转载:主机格调 » HostMem 洛杉矶亚洲优化线路 CN2GT 1g内存 60g硬盘 年付12.99刀

赞 (0)

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址